Goda relationer växer inte på träd, de utvecklas genom kunskap och känsla.

 

Jag tycker att det är mycket intressant att studera hundar och deras ägare och därigenom få ett svar om hur relationen ser ut. Hunden ger mig svaren, men kan inte påverka situationen, hundägaren, som kan det, är däremot ofta helt ovetande.

 

I de bästa fallen, är även ägaren medveten och vet precis varför relationen fungerar bra eller var det finns några brister och även anledningen till dem.

 

I den goda relationen behövs inga koppel (i princip oavsett ras även om en del är betydligt mer svårhanterade), hunden ser lugn, sansad och nöjd ut och låter både främmande människor och hundar vara ifred.

 

Vem har den hunden!? Ganska många jag känner faktiskt, därför har jag också haft möjlighet att betrakta dem och hitta gemensamma nämnare.

 

1 De aktiverar sina hundar och lägger mycket tid på det.

2 De agerar oftast lugnt och respektfullt mot sina hundar

3 De förväntar sig att bli åtlydda direkt vid t.ex. ett nej och har inga som helst problem med att vara tydliga och sätta ner foten när det behövs.

4 De bär mycket sällan omkring på en klicker i vardagen, även om många av dem gärna kan använda den vid annan träning.

 

De kan uppfostra en hund helt enkelt, på ett naturligt sätt.

 

Tycker det är dags att titta mer på dessa personer och se och lära hur de gör, för våra hundars skull och för omgivningens.

 

Man stöttar ingen rädd hund genom att ignorera felaktiga beteenden och får heller inte stopp på den mer tuffa hunden med det tillvägagångssättet. Bara en fast hand och tydlighet kan ge den hjälp hunden behöver för att på ett bra sätt anpassa sig till situationen.

 

Förr var det hårda tag och tvåhandsfattning i kopplet för att få rejäl kraft i koppelrycken som gällde. Nu är det gull, godis och kamratskap på jämställd nivå!?

 

Själv jobbar jag mot och håller tummarna för att så många hundägare som möjligt snart ska hitta en bra och förståndig väg mellan dessa dåligt fungerande motpoler.

 

Ge din hund ett aktivt liv, var lugn och kärleksfull. Men våga också vara mycket tydlig och bestämd när situationen så kräver! Så lyder mitt kortfattade recept på vägen mot en god relation!

 

Git Jering Alfa Hundcenter