Kamphundsproblemet

 

 

Inledning

 

I många år har jag intresserat mig för och haft tankar och åsikter kring problemet med hundraser som i grunden avlats för att slåss med andra hundar. Jag har ofta diskuterat ämnet med olika personer och samlat på mig en hel del kunskaper och erfarenheter. De saker som i sammanhanget stuckit ut extra och som stört mig mest är.

 

  1. Att när problemet kommit på tapeten har det nästan alltid handlat om ”kamphundarnas” farlighet för människor!? (Vilket ofta starkt överdrivits) men varit mycket tyst om risken för andra hundar vilket enligt min åsikt är det verkliga problemet!
  2. Att jag insett att många ägare till raserna är dåligt insatta i vilken typ av hund de har i kopplet och att uppfödarna i stort verkar bortse från problemet. (Undantag finns säkert)
  3. Att man så gott som alltid talar om problemet som enbart ett hundägarproblem och oftast helt bortser från hundarnas genetiska arv.

 

I nummer 1 av tidningen Brukshunden 2011 var temat ”farliga hundar” och jag såg direkt en chans att väcka debatt och försöka påverka genom att skriva en saklig artikel som tog upp problematiken. Min förhoppning är att det i slutänden kan leda till någon form av förändring!

 

På denna sida kommer jag att samla lite olika intryck och funderingar som den som vill och är intresserad av ämnet kan ta del av.

 

Har du åsikter, förslag till lösningar eller annat som kan vara till nytta så maila mig gärna. Men var vänlig och håll det på en respektfull nivå.

 

 

Git Jering

Artikel i Brukshunden Svar på Brukhundens webplats
   
Intervju med Leif Carlsson, polis Genetisk drift
   
Skilda världar Intressant diskussion
   
Blandat Mail i ämnet
   
Ytterligare ett mail